پین فایلپابلیک فایلاربان شاپایران معمار
اســراتیژی ملــی صــادرات افغانســتان تحــت حمایــت جمهــوری اســامی افغانســتان، رهــری وزارت تجــارت و صنایــع و اتــاق تجــارت و صنایــع افغانســتان در همــکاری نزدیــک بــا وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری و اداره اســتندرد ملــی افغانســتان اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان کــه در ایــن اســراتیژی نقــش مهــم و کلیــدی بــرای اش
دسته بندی سایر رشته ها
بازدید ها 19
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9.008 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 226
4,000 تومان
اســراتیژی ملــی صــادرات افغانســتان 2018 تا2022

فروشنده فایل

کد کاربری 7272
کاربر
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دیکشنری تخصصی اقتصاد
دیکشنری تخصصی اقتصاد

جزوه حقوق تجارت تطبیقی
جزوه حقوق تجارت تطبیقی

تکنیک های تخفیف گرفتن
تکنیک های تخفیف گرفتن

سهام چیست؟
سهام چیست؟

اصول تجارت الکترونیک
اصول تجارت الکترونیک

پیش نیاز فروشندگی
پیش نیاز فروشندگی

پروژه سازمان اکو
پروژه سازمان اکو

بحران اقتصادی چیست؟
بحران اقتصادی چیست؟

بیس بازاریابی
بیس بازاریابی

160 نکته مدیریت
160 نکته مدیریت

40 ایده کار آفرینی اینترنتی
40 ایده کار آفرینی اینترنتی

نقشه کامل پول دار شدن در یک ماه
نقشه کامل پول دار شدن در یک ماه

30 راز اساسی برای سریع پولدار شدن
30 راز اساسی برای سریع  پولدار شدن

10ایده راه اندازی کسب و کار
10ایده راه اندازی کسب و کار

6راز کارآفرینان موفق
6راز کارآفرینان موفق

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فروشگاه فایل اربان شاپ،مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بالا