پایان نامه طراحی کتابخانه عمومی شهر بجنورد این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش می باشددارای فصولی بسار کامل و جامع جهت طراحی کتابخانه می باشد
دسته بندی طرح ،پروژه،تحقیق،word،ppt معماری
بازدید ها 59
فرمت فایل docx
حجم فایل 15.843 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 110
30,000 تومان
پایان نامه طراحی کتابخانه عمومی شهر بجنورد

فروشنده فایل

کد کاربری 3222
کاربر

 

چکیده:

 

در تحولات چند دهه اخیر، بویژه در کشورهایی که توانسته اند از نظر علوم در زمره کشورهای توسعه یافته محسوب شوند و یا در مرحله انتقال قرار گیرند، توجه ویزه به استفاده از کتابخانه مورد تاکید قرار گرفته است.

بی تردید توانمندی و توسعه و استقلال واقعی کشورها نسبت مستقیم با توانایی آن ها در تولید علم و توسعه علمی- تحقیقاتی دارد. در عصر کنونی تولید علم و تحرک علمی با رونق و پیشرفت تکنولوژی نیز کاملا مرتبط است.

حقیقت این است که تولید و بسط و گسترش علم تاثیر بسیار عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. به تعبیر دیگر تولید علم و توسعه علمی به عنوان موتور محرکه ی توسعه همه جانبه و پایدار کشورها نقش عمده ایفا می کند. تمام کشورها در تلاش برای نیل به خودکفایی علمی و توسعه علم و تحقیقات می باشند.

این رساله در هفت فصل تدوین شده است: فصل اول به کلیات کتابخانه پرداخته، در فصل دوم به مبانی نظری کتابخانه اشاره شده. فصل سوم به شناخت محیط و اقلیم شهر بجنورد  پرداخته است. در فصل چهارم به تحلیل نمونه های داخلی و خارجی موجود پرداخته، فصل پنجم مشتمل بر استاندارد های معماری و ضوابط طراحی است. فصل ششم به تحلیل سایت، برنامه فیزکی، دیاگرام های ارتباطی و ایده طرح پرداخته و در فصل هفتم نقشه های نهایی کتابخانه را شامل می شود.  

 

 

فصل اول: کلیات

1-1-   بیان مساله................................................................................................................................................... 3

1-3-  ضرورت طرح ................................................................................................................................................3

1-2-3-هدف از انجام طرح.....................................................................................................................................4

 

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه............................................................................................................................................................................6

2-1- کاربری کتابخانه .............................................................................................................................................6

2-2- انواع کتابخانه ..................................................................................................................................................7

2-2-1-انواع کتابخانه از نظر حجم و مقدار کتاب..............................................................................................7

2-2-2- انواع کتابخانه از نظر نوع استفاده کننده ............................................................................................8

2-2-3- انواع کتابخانه از نظر شیوه ارائه سرویس ............................................................................................9

2-3- تعریف کتابخانه ...........................................................................................................................................10

2-4- نقش کتابخانه ی عمومی...........................................................................................................................10

2-5- اهداف کتابخانه عمومی .............................................................................................................................11

2-6- اهداف کتابخانه شهری در چند کشور.....................................................................................................12

2-6-1- کشورهای توسعه یافته..........................................................................................................................12

2-6-2-کشورهای در حال توسعه.......................................................................................................................13

2-7- اهداف کتابخانه های عمومی شهری در ایران ......................................................................................13

2-5-2-کتابخانه شهری و نیاز های جمعیتی...................................................................................................15

2-9- گروه های استفاده کننده از کتابخانه عمومی شهری..........................................................................15

2-9-1- کودکان ..................................................................................................................................................16

2-9-2- جوانان .....................................................................................................................................................16

3-9-3- بزرگسالان ..............................................................................................................................................17

2-9-4- سالمندان ..............................................................................................................................................17

نتیجه گیری ............................................................................................................................................................17

فصل سوم: شناخت اقلیم و محیط

3-1-بررسی پیشینه تاریخی .............................................................................................................................19

3-1-1- وجه تسمیه ...........................................................................................................................................19

3-1-2- تاریخچه .................................................................................................................................................19

3-2-2-روند توسعه انسانی بجنورد .................................................................................................................21

3-2-2- بررسی امکانات و قابلیتهای توسعه شهر بجنورد............................................................................22

3-2-3- بررسی کلی منابع و جاذبه های گردشگری و تفریحی شهر بجنورد.........................................23

3-2-4- بررسی منابع و جاذبه های طبیعی شهر(از لحاظ کمیت و کیفیت) ........................................29

3-3- موقعیت و مشخصات جغرفیایی- طبیعی ............................................................................................29

3-3-1- ویزگی های اقلیمی .............................................................................................................................32

3-3-2- عوامل موثر در تنوع آب و هوای استانهای خراسان ....................................................................33

3-3-3- دما .........................................................................................................................................................33

3-3-4- بادها ......................................................................................................................................................34

3-3-5- بارش .....................................................................................................................................................35

3-3-6- رطوبت نسبی ......................................................................................................................................36

3-3-7- یخبندان ..............................................................................................................................................36

3-3-8- موقعیت و زاویه تابش آفتاب............................................................................................................37

3-3-9- جهت گیری استقرار ساختمان ......................................................................................................38

3-3-10- جهت بهینه ساختمان ..................................................................................................................40

نتیجه گیری .........................................................................................................................................................41     

فصل چهارم: بررسی نمونه های مشابه

4-1- بررسی نمونه داخلی ..............................................................................................................................43

4-2- بررسی نمونه خارجی ............................................................................................................................52

  فصل پنجم: ضوابط و استاندارد های طراحی                                       

مقدمه ...................................................................................................................................................................63

5-1- قسمت های اساسی یک کتابخانه و ضوابط و استانداردهای آن .................................................64

5-2- قسمت های عمومی کتابخانه .............................................................................................................64

5-2-1- ورودی، هال، خروجی .....................................................................................................................64

5-2-2- سرویس های بهداشتی ...................................................................................................................65

5-2-3- اطلاعات .............................................................................................................................................65

5-2-4- قسمت فهرست کتاب(اطلاعات کتاب) .......................................................................................65

5-2-5- قسمت امانات و بخش کتاب ........................................................................................................65

5-2-6- سالن قرائت ......................................................................................................................................66

5-3- بخش مربوط به کارکنان و خدمه کتابخانه (بخش اداری) ..........................................................66

5-3-1- مدیریت داخلی مجموعه ...............................................................................................................67

5-3-2- نظارت عمومی ................................................................................................................................67

5-3—3- قسمت اداری و سرپرستی کتابخانه ........................................................................................68

5-3-4- قسمت هایی که در تماس مستقیم با مراجعین می باشد .....................................................68

5-4- قسمت ذخیره کتاب ............................................................................................................................68

5-5- تاسیسات ...............................................................................................................................................69

5-6- روشنایی ................................................................................................................................................69

5-7- ضوابط مربوط به صدا .........................................................................................................................70

5-8- استاندارد های مخزن ..........................................................................................................................70

5-9- رهنمودهای کیفی و کمی استانداردهای ساختمان و تجهیزات کتابخانه .............................73

5-9-1- رهنمودهای کیفی .........................................................................................................................73

5-9-2- رهنمودهای کمی ..........................................................................................................................73

 منابع و ماخذ ...............................................................................................................................................104

 

 

برای دریافت فصول بعدی و دریافت کامل فایل های طراحی با تلگرام زیر در ارتباط باشید.

@eyazmoderncity

 

 

فصل ششم: تحلیل بستر طرح و برنامه فیزیکی

6-1- تحلیل بستر طرح ...............................................................................................................................78

6-1-1- موقعیت قرارگیری ........................................................................................................................78

6-1-2- بررسی ابعاد،اندازه و فرم زمین ...................................................................................................78

6-1-3- چشم انداز پروژه و دسترسی به سایت .....................................................................................78

6-1-4- کاربری زمین های اطراف ...........................................................................................................78

6-2-  آنالیز سایت .......................................................................................................................................80

6-3- برنامه فیزیکی .....................................................................................................................................81

6-4- دیاگرام ارتباطی .................................................................................................................................85

-5-6ایده کلی طرح .....................................................................................................................................87

فصل هفتم: نقشه های معماری

7-1- پلان های طبقات ..............................................................................................................................90

7-2- نماها ......................................................................................................................................................94

7-3- برش ها ..................................................................................................................................................98

7-4- سایت پلان  وپرسپکتیو....................................................................................................................100

 
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معماری
دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معماری

معرفی و تحلیل نمونه شهرک مسکونی خارجی chapel
معرفی و تحلیل نمونه شهرک مسکونی خارجی chapel

دانلود پاورپوینت دیوار ترومب به همراه نمونه موردی
دانلود پاورپوینت دیوار ترومب به همراه نمونه موردی

دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT)
دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT)

دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه
دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه

دانلود پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند
دانلود پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند

دانلود پاورپوینت معماری دوره پهلوی اول و دوم
دانلود پاورپوینت معماری دوره پهلوی اول و دوم

پاورپوینت عایق های حرارتی ، صوتی ، رطوبتی و آببندی
پاورپوینت عایق های حرارتی ، صوتی ، رطوبتی و آببندی

دانلود پاورپوینت مراحل اجرای ساختمان از خاکبرداری تا بتن ریزی سقف
دانلود پاورپوینت مراحل اجرای ساختمان از خاکبرداری تا بتن ریزی سقف

دانلود پاورپوینت كلیسای نور اثر تادائو آندو
دانلود پاورپوینت كلیسای نور اثر تادائو آندو

دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار
دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار

دانلود پاورپوینت باغ های ژاپنی
دانلود پاورپوینت باغ های ژاپنی

دانلود پاورپوینت معماری پایدار
دانلود پاورپوینت معماری پایدار

دانلود پاورپوینت معماری پست مدرن
دانلود پاورپوینت معماری پست مدرن

دانلود پاورپوینت دانشگاه هنر سنگاپور
دانلود پاورپوینت دانشگاه هنر سنگاپور

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فروشگاه فایل اربان شاپ،مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بالا